เมื่อวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจากทางคณะศิลปศาสตร์ว่า จะมีการปรับปรุงบริเวณชั้น 6 ทั้งชั้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบ  internet ที่เป็น LAN และ Wireless โดยจะไม่สามารถใช้งานในชั้นที่ปรับปรุงนี้ได้

ระยะเวลาของโครงการ คือ 10 ตุลาคม 2554 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555 ระยะเวลา 120 วัน โดยหลังจากทำการปรับปรุงทางสำนักคอมพิวเตอร์จะทะยอยดำเนินการจ้างผู้รับเหมาให้เดินสายติดตั้ง LAN และ Wireless ต่อไป

ภาพช่วงระหว่างการรื้อถอน

 ภาพที่ 1

 ภาพที่ 2

 ภาพที่ 3

 ภาพที่ 4

 ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพภายในห้อง: Picture 1 , Picture 2

 

Leave a Reply

Free WordPress Themes