การตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Windows 7

Thai/English

.

.

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏให้เห็น มีจำนวน 3 ชื่อ คือ
1. KMUTT_WiFi เป็นคู่มือสำหรับการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
2. KMUTT-Secure เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
3. KMUTT-SecureN เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

การใช้งาน KMUTT-Secure

.

.

.

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน KMUTT-Secure เลย  กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเองก่อน ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

.

.

ชมวีดีโอแสดงการตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Windows 7     คลิกที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN

1. คลิกขวา ที่ไอคอน Wireless network บน System tray

2. คลิกซ้าย เพื่อเลือก Open Network and Sharing Center

3. ที่หน้าต่าง Network and Sharing Center คลิกซ้ายเลือก Manage wireless networks ทางแถบซ้ายมือ

4. คลิกที่ Add เพื่อ Add a wireless network

5. คลิกที่ Manually create a network profile

6. หน้าต่างนี้ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

Network name: KMUTT-Secure    * (ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กให้เหมือนกัน)

Security type: WPA2-Enterprise

Encryption type: AES

คลิก Next

7. คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง

8. ดับเบิลคลิกที่ KMUTT-Secure ที่ได้ตั้งค่าไว้

9. ที่หน้าต่าง KMUTT-Secure Wireless Network Properties เลือกแท็บ Security และตั้งค่าดังนี้

Security type: WPA2-Enterprise

Encryption type: AES

ที่ Choose a network authentication method คลิกซ้ายที่ Settings

10. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Validate server certificate ออก

ที่ Select Authentication Method คลิกที่ Configure…

11. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any) ออก แล้วคลิก OK

12. คลิก OK เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

13. คลิกซ้ายที่ System tray เลือก KMUTT-Secure จากนั้นคลิก Connect

14. ใส่ Username และ Password ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ไป แล้วคลิก OK

กรณีบุคลากร

Username: username.sur 
Password: *******

กรณีนักศึกษา

Username: 54xxxxxx 
Password: *******

15. กรณีที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้คลิกที่ Disconnect

 

*การตั้งค่า KMUTT-SecureN จะเหมือนกับ KMUTT-Secure เพียงแก้ไขในขั้นตอนที่ 6
ใช้ Network name : KMUTT-SecureN       (ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กให้เหมือนกัน)

 

เพิ่มเติม

การลบการตั้งค่า KMUTT-Secure หรือ KMUTT-SecureN
- จากขั้นตอนที่ 4 ให้คลิ๊กไปที่ชื่อที่ต้องการลบ
- กดปุ่ม Remove

.

.

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ PDF

Download PDF

.

.

หมายเหตุ

กรณีที่มีปัญหาด้าน username และ password สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

คำแนะนำ
การตั้งค่าระบบ KMUTT-Secure สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1x เท่านั้น
2. เป็นเครื่องที่ลงซอท์ฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root
หรือ ไม่เป็นซอท์ฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น