การตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Mac OSX

Thai/English

.

.

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏให้เห็น มีจำนวน 3 ชื่อ คือ
1. KMUTT_WiFi เป็นคู่มือสำหรับการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
2. KMUTT-Secure เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
3. KMUTT-SecureN เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

การใช้งาน KMUTT-Secure

.

.

.

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน KMUTT-Secure เลย  กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเองก่อน ตามลิงค์ด้านล่าง
คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

.

.

ชมวีดีโอแสดงการตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Mac OSX     คลิกที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN

1. คลิกที่ WiFi Icon

2. เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ ในที่นี้ให้เลือก KMUTT-Secure

 

3. จะปรากฏหน้าต่าง Pop up ขึ้นมา ให้ทำการใส่ Username และ Password ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ไปแล้วคลิก OK

กรณีบุคลากร

Username: username.sur 
Password: *******

กรณีนักศึกษา

Username: 54xxxxxx 
Password: *******

 

*การตั้งค่า KMUTT-SecureN จะเหมือนกับ KMUTT-Secure เพียงแก้ไขในขั้นตอนที่ 2
เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น  KMUTT-SecureN  แทน

.

.

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ PDF

PDF สำหรับ MAC OSX version Lion:  Download PDF
PDF สำหรับ MAC OSX version Snow Leopard:  Download PDF

.

.

หมายเหตุ

กรณีที่มีปัญหาด้าน username และ password สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

คำแนะนำ
การตั้งค่าระบบ KMUTT-Secure สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1x เท่านั้น
2. เป็นเครื่องที่ลงซอท์ฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root
หรือ ไม่เป็นซอท์ฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น