การตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน iOS (iPad,iPhone)

Thai/English

.

.

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏให้เห็น มีจำนวน 3 ชื่อ คือ
1. KMUTT_WiFi เป็นคู่มือสำหรับการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
2. KMUTT-Secure เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
3. KMUTT-SecureN เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

การใช้งาน KMUTT-Secure

.

.

.

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน KMUTT-Secure เลย  กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเองก่อน ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

.

.

ชมวีดีโอแสดงการตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน iOS (iPad, iPhone) คลิกที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN

1. ทำการเชื่อมต่อ WiFi จากหน้าจอหลัก ให้เข้าไปที่ Settings

2. เลือก Wi-Fi จาก Off ให้เป็น On

3. เมื่อ Wi-Fi เป็น On แล้ว ให้เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ ในที่นี้เลือกเป็น KMUTT-Secure

4. จะมี Pop up หน้าต่าง Enter Password ปรากฏขึ้นมาให้ทำการใส่ Username และ Password ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ไปแล้วคลิก Go

กรณีบุคลากร

Username: username.sur 
Password: *******

กรณีนักศึกษา

Username: 54xxxxxx 
Password: *******

5. เลือก Accept เพื่อรับ Certificate

6. การ Disconnect จาก KMUTT-Secure ให้ คลิกที่ลูกศร ในหน้า Wi-Fi Networks

7. เลือก Forget this Network เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย

 

*การตั้งค่า KMUTT-SecureN จะเหมือนกับ KMUTT-Secure เพียงแก้ไขในขั้นตอนที่ 3
เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น KMUTT-SecureN  แทน

.

.

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ PDF

Download PDF

.

.

หมายเหตุ

กรณีที่มีปัญหาด้าน username และ password สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

คำแนะนำ
การตั้งค่าระบบ KMUTT-Secure สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1x เท่านั้น
2. เป็นเครื่องที่ลงซอท์ฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root
หรือ ไม่เป็นซอท์ฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น