การตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Android

Thai/English

.

.

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏให้เห็น มีจำนวน 3 ชื่อ คือ
1. KMUTT_WiFi เป็นคู่มือสำหรับการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
2. KMUTT-Secure เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
3. KMUTT-SecureN เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 5 GHz
ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

การใช้งาน KMUTT-Secure

.

.

.

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน KMUTT-Secure เลย  กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเองก่อน ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

.

.

ชมวีดีโอแสดงการตั้งค่าการใช้งาน KMUTT-Secure บน Android    คลิกที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN

1. จากหน้าจอหลัก ไปที่ปุ่มเมนู (Menu)

2. เลือก Settings เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

3. เลือก Wi-Fi settings

4. เปิดการใช้งาน WiFi โดยการคลิกไปที่เครื่องหมายถูกให้ปรากฏ

5. เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ ในที่นี้ให้เลือก KMUTT-Secure

6. จะมี Pop up ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการเลือกไปที่ Connect to network

7. จะมี Pop up ปรากฏขึ้นมา ให้ตั้งค่าใส่ Username และ Password ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ไป

กรณีบุคลากร

EAP method: PEAP
Phase 2 authentication: None
CA certificate: Unspecified
User certificate: Unspecified
Identity: username.sur
[username.sur แทน username account ที่มหาวิทยาลัยแจกให้บุคลากร]
Anonymous identity: username.sur
Password: ******
[****** แทน รหัสผ่าน ที่มหาวิทยาลัยแจกให้บุคลากร และนักศึกษา]

กรณีนักศึกษา

EAP method: PEAP
Phase 2 authentication: None
CA certificate: Unspecified
User certificate: Unspecified
Identity: 54xxxxxxx
[54xxxxxxx แทน username account  ที่มหาวิทยาลัยแจกให้นักศึกษา]
Anonymous identity: 54xxxxxxx
Password: ******
[********* แทน รหัสผ่าน ที่มหาวิทยาลัยแจกให้นักศึกษา]

8. เลือกไปที่ Connect เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

9. จากนั้นลองเข้า internet ดูถ้าใช้งานได้แปลว่า สำเร็จ

*การตั้งค่า KMUTT-SecureN จะเหมือนกับ KMUTT-Secure เพียงแก้ไขในขั้นตอนที่ 5
เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น KMUTT-SecureN  แทน

.

.

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ PDF

Download PDF

.

.

หมายเหตุ

กรณีที่มีปัญหาด้าน username และ password สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

คลิ๊กที่นี่ –> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account บุคลากร และนักศึกษา

[+] กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account สามารถเข้าไปยัง link นี้: นักศึกษาลืมรหัสผ่าน Internet Account

คำแนะนำ
การตั้งค่าระบบ KMUTT-Secure สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1x เท่านั้น
2. เป็นเครื่องที่ลงซอท์ฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root
หรือ ไม่เป็นซอท์ฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น