พรบ.คอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  เรื่องที่ทุกคนต้องรู้

-คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  highly recommend***
-คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
-หลักเกณฑ์การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ทั้ง 3 เล่มนี้เป็นส่วนที่จำเป็น อ่านแล้วเข้าใจง่ายครับ

พรบ ฉบับการ์ตูน  อ่านสนุก งานง่ายครับ แนะนำ
- ฉบับที่ 1
- ฉบับที่ 2
- ฉบับที่ 3

แหล่งอ้างอิง
บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร